Welkom in de webshop van de Slaapkamer van Lisse

Online shoppen heeft een heleboel voordelen. Je hoeft niet te wachten tot de winkel open is, hebt geen last van wachtrijen bij de kassa en shoppen kan gewoon lekker thuis vanaf de bank. Het is dan ook de reden dat we steeds vaker online aankopen doen. Echter wij van de Slaapkamer gaan iets anders te werk. Ons streven is de klant te voorzien van een passend advies en heldere uitleg over onze producten. Daarbij is ‘Ik wil zien wat ik koop’ natuurlijk ook een veel gehoord argument. Wie niet of nauwelijks online winkelt, wil vooral graag zien en voelen wat er gekocht wordt. Dit is voor drie kwart een reden om spullen bij de winkel te halen. 40 procent vindt ‘offline’ winkelen gewoon gezelliger.

Onze webshop is een verlengstuk van onze prachtige en gezellige winkel. Aantrekkelijk en gemakkelijk als je de producten kent en weet wat je wilt aanschaffen. Door onze winkelformulie en werkwijze is het vrijwel uitgesloten dat producten kunnen tegenvallen daar wij uitsluitend gaan voor kwaliteit en goede voorlichting geven. Als je vragen hebt over een bepaald artikel, kunt je altijd een email sturen info@deslaapkamervanlisse.nl of bel tijdens openingstijden 0252- 769229

What is your identity?
Scroll naar top